پروفیل M,پروفیل گالوانیزه M,پروفیل ام,پروفیل گالوانیزه سمنت برد,پروفیل سمنت برد,سمنت برد,سمنت بورد,پروفیل سمنت بورد

خشکه چین

جهت زیر سازی نمای سمنت برد از پروفیل های گالوانیزه m و پروفیل V و پروفیل A استفاده میشود .

پروفیل گالوانیزه M

پروفیل گالوانیزه M

0 امتیاز

کد کالا : M90

مشخصات کلی : پروفیل گالوانیزه M

پروفیل گالوانیزه M از ورق گالوانیزه به ضخامت 0.7 میلیمتر تولید میشود .

این پروفیل در محل درز بین پنلهای سمنت برد قرار میگیرد و تغیرات ناشی از انبساط و انقباض طولی پنل سمنت برد راکنترل میکند .

این پروفیل به همراه پروفیل گالوانیزه V در زیر سازی نمای سمنت برد استفاده می شود .

این دو پروفیل به صورت عمودی و در فواصل 60 سانتی متر بر رو زیر سازی فلزی پیچ میشوند .

دیدگاه خود را بیان کنید

محصولات مشابه : پروفیل گالوانیزه A