حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۲۹۳ بازدید

فایبر سمنت برد محصول ساختمانی بسیار پر کاربد و دارای مزیت های زیادی است . در مقاله زیربه الزامات حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد میپردازیم .

با توجه به اینکه پنل ها ی فایبر سمنت برد در عین مقاومت ، تا حدودی شکننده هستند ، حمل و نقل و نگهداری در شرایط نادرست میتواند باعث آسیب دیدن پنل ها شود، برای جلوگیری از آسیب بایستی به نکات زیر توجه گردد.

- همواره پنل ها را درمحیطی سربسته نگه داری نمائید .

- اگر امکان انبار کردن پنل ها در محیط سربسته وجود ندارد ، حتما روی پنل ها را با پوشش مناسب بپوشانید .

- پنل ها بایستی به صورت افقی و روی تیغه آن حمل گردد و در مکان صاف ، و یا روی پالت چوبی قرار داده شود .

- دقت نمائید قبل از نصب پنل ها کاملا خشک باشند .

- در محل نگهداری نبایستی بیشتر از 3 پالت فایبر سمنت برد روی هم چیده شوند .

- جهت حمل و نقل پالت ها از وسیله مناسب مانند لیفتراک استفاده نمایید .

در مواردی که حمل به تعداد کمتر از یک پالت صورت میگیرد ، دقت کنید که از وسیله نقلیه مناسب استفاده کنید . در صورت عدم امکان استفاده از پالت بایستی زیر ورق های فایبر سمنت کاملا تخت و پر باشد و به صورت استانداردی بسته شوند .

- هنگام برش دقت نمائید براده های برش کاملا از لبه های آن زدوده شود .

دیدگاه خود را بیان کنید