الزامات حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبرسمنت برد در شرایط نادرست میتواند باعث آسیب دیدن پنل ها شود برای جلوگیری ز آسیب باید به الزاماتی در این خصوص توجه شود.

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۱۵۵ بازدید

الزامات حمل و نقل و نگهداری فایبرسمنت برد

فایبر سمنت برد محصول ساختمانی بسیار پر کاربرد و دارای مزیت های زیادی است . در مطلب زیربه الزامات حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد میپردازیم .

با توجه به اینکه پنل ها ی فایبر سمنت برد در عین مقاومت ، تا حدودی شکننده هستند ، حمل و نقل و نگهداری در شرایط نادرست میتواند باعث آسیب دیدن پنل ها شود، برای جلوگیری از آسیب بایستی به نکات زیر توجه گردد.

- همواره پنل ها را درمحیطی سربسته نگه داری نمائید .

- اگر امکان انبار کردن پنل ها در محیط سربسته وجود ندارد ، حتما روی پنل ها را با پوشش مناسب بپوشانید .

- پنل ها بایستی به صورت افقی و روی تیغه آن حمل گردد و در مکان صاف ، و یا روی پالت چوبی قرار داده شود .

- دقت نمائید قبل از نصب پنل ها کاملا خشک باشند .

- در محل نگهداری نبایستی بیشتر از 3 پالت فایبر سمنت برد روی هم چیده شوند .

- جهت حمل و نقل پالت ها از وسیله مناسب مانند لیفتراک استفاده نمایید .

در مواردی که حمل به تعداد کمتر از یک پالت صورت میگیرد ، دقت کنید که از وسیله نقلیه مناسب استفاده کنید . در صورت عدم امکان استفاده از پالت بایستی زیر ورق های فایبر سمنت کاملا تخت و پر باشد و به صورت استانداردی بسته شوند .

- هنگام برش دقت نمائید براده های برش کاملا از لبه های آن زدوده شود .

دیدگاه خود را بیان کنید