پروفیل گالوانیزه سمنت برد

پروفیل سمنت برد,پروفیل M90,پروفیل V70,پروفیل A60,پروفیل گالوانیزه M,زیر سازی سمنت برد,پروفیل سمنت بورد,پروفیل گالوانیزه سمنت برد,پروفیل فایبرسمنت,پروفیل فایبر سمنت

پروفیل زیر سازی سمنت برد از پروفیل گالوانیزه M جهت قرار گیری در پشت درزها و پروفیل V و پروفیل A جهت ایجاد فاصله درز به کار می رود .

پروفیل گالوانیزه سمنت برد

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

پروفیل گالوانیزه M
پروفیل گالوانیزه M
پروفیل گالوانیزه V
پروفیل گالوانیزه V
پروفیل گالوانیزه A
پروفیل گالوانیزه A