دستور العمل اجرای دیوار نما

سمنت بورد ,فایبر سمنت بورد ایرانی,سمنت بورد ایرانی,سمنت بورد DP

دیوار نما سیستم همزمان دیوار جانبی ، نم ، عایق حرارتی و رطوبتی و نازک کاری داخلی

دیوار نما به گونه از دیوارهای پیرامونی گفته می شود که همزمان وظیفه دیوار پیرامونی و نمای خارجی و نازک کاری داخلی را انجام میدهد . این سیستم کاملا خشک بوده و از مصالح بنایی و دوغات در آن استفاده نمی گردد . 

اجزای تشکیل دهنده این سیستم عبارت است  از:

1- سازه ی گالوانیزه ( استاد های عمودی )  که عمق و ضخامت ورق آن بسته به نیاز پروژه توسط محاسب تحلیل و محاسبه می گردد . به صورت معمول این استاد ها به عرض 10 سانتی متر و حداقل ضخامت ورق 0.08 میلیمتر در نظز گرفته می شوند . 

2- فایبر سمنت برد به عنوان پوشش بیرونی در این دیوار استفاده می گردد  . فایبر سمنت برد با ضخامت حداقل  10 میلی متر جهت تامین نیازهای دیوار توصیه می شود . 

3- عایق حرارتی : بسته به اقیلم پروژه  از انواع عایق های حرارتی با ضخامت ها و دانسیته های مختلف می توان در داخل دیوار استفاده کرد . با توجه به عملکرد مناسب و عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی پشم سنگ بهترین گزینه در این خصوص است 

 

نمای فایبر سمنت برد


دیدگاه خود را بیان کنید