فایبر سمنت برد

سمنت بورد,فایبر سمنت بورد,سمنت بورد طرح چوب,مجری سمنت بورد

اجرای نمای ترکیبی با سمنت بورد طرح چوب و سنگ و ورق فلزی . حرکت باکسهای اجرا شده با سمنت برد مد نظر طراح پروژه بوده است

پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2
  • پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2
    پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2
  • پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2
    پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2
  • پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2
    پروژه مسکونی دکتر هاشمی 2