اسپایدر

پوسته ای شیشه ای برای نما های مدرن و سبک سازی

پوسته ای شیشه ای برای نما های مدرن و سبک سازی

اسپایدر

پیرو اجرای سبک سازی در ساختمان های مدرن و تمایل معماران به خلق نماهای شیشه ای با حداکثر دید، پوسته های شیشه ای نما با نام متداول نماهای اسپایدری پایه عرصه نماهای شیشه ای گذاشت. در این راستا طراحان نماهای اسپایدری با در نظر گرفتن نیروهای مخرب از قبیل نیروی باد، زلزله و وزن به سازه اصلی ساختمان و همچنین کمترین میزان استفاده از پروفیل ها و فریم های در برگیرنده شیشه ها، دست به طراحی نماهای شیشه ای اسپایدر با جزئیات منحصر به فرد آن زنده اند.

نمای مدرن

Pipe

در این روش خرپا فلزی ( عموما از جنس استیل) جهت تحمل بار مرده و بار دینامیکی طراحی می شود و اسپایدرها به روش مختلف شامل جوش و پیچ به سازه خرپا (اتصالات نقطه ای) متصل می شود و بار را به آن منتقل می کنند. کاربرد اصلی نمای اسپایدر در ساختمان های تجاری و اداری بوده و به دلیل نیاز به کنترل مداوم چسب های سیلیکون آببندی، به عنوان پوسته دوم نما استفاده می شود.

 

نمای مدرن

Glass fin

در این روش سازه طراحی شده شامل شیشه های تیغه ای لمینت شده عمود بر صفحه نما می باشد که پنجره های اسپایدر بر روی آن نصب می گردد. در این روش محاسبات نیروی وارده بر سطح نما و طراحی ستون شیشه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

استفاده از تیغه های شیشه ای باعث می شود که هیچ مانعی در برابر زاویه دید قرار نگرفته و نمای شیشه ای از حداکثر شفافیت بصری برخوردار شود..

اسپایدر

 

نمای مدرن

برای درزگیری و آب بندی شیشه در نما های اسپایدر از چسب های سیلیکون مخصو استفاده میگردد

چسب سیلیکون

دیدگاه خود را بیان کنید