نحوه استفاده چسب پلی اورتان

روش اجرای چسب پلی اورتان

روش اجرای چسب پلی اورتان

چسب پلی اورتان تک جزئی جهت درزبندی و آب بندی نماهای خشک ، کف های بتنی ، فضاهای مرطوب ، سقف های شیب دار و .. 

نحوه اجرای چسب پلی اورتان

 

اجرای چسب پلی اورتان

دیدگاه خود را بیان کنید