مزایای نماهای خشک

مزایای نماهای خشک(فایبر سمنت برد)

مزایای نماهای خشک(فایبر سمنت برد)

مزایای نماهای خشک

صرفه جویی در زمان

طراحی مهندسی ساختمان و کاهش پرت مصالح

سازگاری رفتار مصالح در مقابل تغییرات دمایی جوی

تولید صنعتی مصالح مصرفی ساختمان

قابلیت تنظیم و میزان کاری درنمای ساختمان

کاهش هزینه بازسازی و ترمیم، افزایش عمر مفید و امکان بازیافت دوباره مصالح به کار گرفته شده

کاهش حجم و وزن اسکلت و فونداسیون ساختمان

عایق حرارتی و صوتی

کاهش وزن و انطباق با آیین نامه‌های زلزله

دیدگاه خود را بیان کنید