نکات مهم اجرای فايبرسمنت برد

نکات مهم اجرای فایبر سمنت برد

نکات مهم اجرای فایبر سمنت برد

در اجراي فايبر سمنت برد بايستي به نکات زير توجه نمود .

1- از رو شهاي استاندارد و جزئيات صحيح استفاده نموده و از اجراي غير اصولي اين متريال خود داري کنيم . از مشخصات مصالح نوين و صنعتي عملکرد مطلوب آنهاست ، البته  در شرايطي که طبق دستور العمل هاي توليد کننده به کار رفته باشند .قرار دادن  اين متريال ها در شرايط نادرست و با روشهاي نصب غير استاندارد باعث ايجاد تنش در محصول گرديده و در نهايت عملکرد آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد . 

 

از جمله دلايلي که کارفرمايان مبادرت به اجراي غير اصولي متريال هايي همچون فايبر سمنت برد مي نمايند کاهش هزينه هاي اوليه پروژه مي باشد . اما بايستي در نظر داشته باشيم که عملکرد نادرست مصالح که ناشي از نصب غير استاندارد ميباشد به سرعت باعث بروز نواقص در عملکرد ساختمان شده و هزينه هاي سنگين و در مواقعي غير قابل جبران به مصرف کننده گان بنا تحميل خواهد کرد . 

 

از اشتباهات رايج در نصب فايبر سمنت برد بر روي نما عدم استفاده از پروفيل هاي گالوانيزه M,V  مي باشد . کارفرمايان يا پيمانکارني که تجربه لازم را در اجراي نماي فايبر سمنت برد ندارند براي کاهش هزينه يا سود بيشتر پروفيل هاي زير سازي را حذف مي کنند و فايبر سمنت برد را مستقيما بر روي قوطي آهني نصب مي کنند  . با توجه به عدم تناسب ضريب انبساط حرارتي قوطي فلزي و فايبر سمنت برد پس از گذشت مدت کوتاهي ترک هاي طولي و عرضي ناشي از تجمع تنشهاي ناشي از انبساط و انقباظ فايبر سمنت برد در صفحات ايجاد مي گردد که قابل رفع و بازسازي نيست و بايستي کل قطعات نما جمع آوري گردد . 

 

نماي فايبر سمنت برد

 

نماي فايبرسمنت برد

 

نماي فايبر سمنت برد

 

از ديگر محدوديتهاي نصب فايبر سمنت برد بر روي قوطي فلزي محدوديت فاصله پيچ است . با توجه به اينکه به طور معمول براي زير سازي فايبر سمنت برد از قوطي فلزي 40*40 استفاده مي گردد ، در محل قرار گيري دو صفحه ي سمنت بورد در کنار هم و محدوديت زيرسازي موجود ( قوطي 40*40 ) فاصله پيچ از لبه سمنت بورد بسيار کاهش پيدا مي کند و همين موضع باعث شکست يا ترک خوردن سمنت بورد ها در هنگام نصب مي شود  . حتي اگر در اين مرحله نيز شکستگي اتفاق نيوفتد بر اثر تمرکز تنش در محل پيچ و عدم انعطاف زير سازي پنل فايبرسمنت در محل پيچ فورا دچار ترک مي شود . 

 

فایبر سمنت برد

دیدگاه خود را بیان کنید