آشنایی با پروفیل های کناف Tel : 021-88058120

معرفی انواع پروفیل های کناف و کاربرد آنها

معرفی انواع پروفیل های کناف و کاربرد آنها

استاد 

 

پروفیل کناف

رانر 

 

سازه کناف

 

پروفیل F47 

پروفیل F47

پروفیل UH36 

 

 

 

 

پروفیل UH36

نبشی L25 

نبشی L25

کرنر بید 

 

پروفیل کنج کناف

براکت  F47 

 

براکت

بست اتصال کامل F47

کلیپس کناف

اتصال آویز HT90

اتصال آویز HT90

 

اتصال طولی F47 

 

اتصال طولی F47

پروفیل T3600

 

پروفیل T3600

پروفیل T600 

پروفیل T600

دیدگاه خود را بیان کنید