حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

حمل و نقل و نگهداری فایبر سمنت برد

سمنت برد تشکیل شده از الیاف سیمانی که دارای وزن مخصوص است. 

این محصول به تنهایی سبک می باشد اما در موارد حجم بالا و حمل و نقل می بایست موارد ایمنی را رعایت نمود.

حمل و نقل و نگهداری

با توجه به اینکه پنل ها ی فایبر سمنت برد در عین مقاومت ، تا حدودی شکننده هستند ، حمل و نقل و نگهداری در شرایط نادرست میتواند باعث آسیب دیدن پنل ها شود، برای جلوگیری از آسیب بایستی به نکات زیر توجه گردد.

- همواره پنل ها را درمحیطی سربسته نگه داری نمائید .

- اگر امکان انبار کردن پنل ها در محیط سربسته وجود ندارد ، حتما روی پنل ها را با پوشش مناسب بپوشانید .

- پنل ها بایستی به صورت افقی و روی تیغه آن حمل گردد و در مکان صاف ، و یا روی پالت چوبی قرار داده شود .

- دقت نمائید قبل از نصب پنل ها کاملا خشک باشند .

- هنگام برش دقت نمائید براده های برش کاملا از لبه های آن زدوده شود . 

دیدگاه خود را بیان کنید