نکات ایمنی فایبر سمنت برد

نکات ایمنی درباره برش فایبر سمنت برد

نکات ایمنی درباره برش فایبر سمنت برد

نکات ایمنی در نصب و اجرای فایبر سمنت برد

فایبر سمنت برد حاوی سیلیس.

سمنت برد

        برش پنل ها را در محیطی باز و یا در محلی که امکان گردش هوا وجود دارد انجام دهید.

-         سعی کنید در هنگام برش و نصب حتما از ماسک مخصوص گرد و غبار و عینک محافظ استفاده نمائید.

-         هنگام برش در جهت عکس انتشار گرد و غبار باستید.

-         در صورت امکان از اره های متصل به مکنده که کاملا از انتشار گردو غبار ناشی از برش جلوگیری میکنند استفاده نمائید.

-         لزوم اجرای موارد فوق تنها در هنگام برش و نصب پنل­هاست و در زمان جابجایی نیازی به رعایت موارد ایمنی ندارید.

دیدگاه خود را بیان کنید