ویلای مینیمال با فایبر سمنت برد

ویلای مینیمال با فایبر سمنت برد

ویلای مینیمال با فایبر سمنت برد

موقعیت ساخت : Red Barn, Westport, Connecticut, USA

متریال نما : فایبر سمنت برد 

 

ویلای مینیمال با فایبر سمنت برد

 

نمای فایبرسمنت برد

نمای ویلا فایبرسمنت برد

 

فروش فایبر سمنت برد

 

سمنت برد

 

فایبرسمنت برد نما

 

فایبر سمنت برد نما

جزئیات نصب فایبر سمنت برد


دیدگاه خود را بیان کنید